HUSK GENERALFORSAMLING i Thisted Teaterkreds
 
TIRSDAG den 10. oktober kl 20.00 i laugstuen i Thisted Musikteater.
 
Dagsorden ifølge vedtægter.
 
 
 
Så er det nye program klar for sæsonen 2017-2018
 
 
Thisted Teaterkreds | Formand Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 21 24 30 33 | teaterkredsen@gmail.com