Der afholdes generalforsamling i Teaterkredsen, se mere i dagspressen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
 
Thisted Teaterkreds | Formand Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 21 24 30 33 | teaterkredsen@gmail.com