Teaterkrerdsen afholder ordinær generalforsamling fredag den 26. oktober 2018 kl. 20.00 i Laugstuen.
Så er det nye program klar for sæsonen 2018-2019
 
 
Thisted Teaterkreds | Formand Thomas Munk, Solhøjvej 8, 7700 Thisted - Danmark | Tlf.: 21 24 30 33 | teaterkredsen@gmail.com